[1]
Hoeng , J., Maeder , S., Vanscheeuwijck , P. and Peitsch , M.C. 2021. Ocena potencjału nowych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku w zakresie redukcji ryzyka rozwoju raka płuca. OncoReview. (Jun. 2021), 3-17.