Hoeng , J., Maeder , S., Vanscheeuwijck , P., & Peitsch , M. C. (2021). Ocena potencjału nowych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku w zakresie redukcji ryzyka rozwoju raka płuca. OncoReview, 3-17. Retrieved from https://www.journalsmededu.pl/index.php/OncoReview/article/view/1366