Kraj , L., Gryziak , M., Żurawińska-Grzelka , E., & Woźniak , K. (2021). Metastatic pancreatic adenocarcinoma treated with liposomal irinotecan in combination with 5-fluorouracil and leucovorin as a II line chemotherapy. OncoReview, 11(2(42), 44-47. https://doi.org/10.24292/01.OR.122270621