HOENG , J.; MAEDER , S.; VANSCHEEUWIJCK , P.; PEITSCH , M. C. Ocena potencjału nowych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku w zakresie redukcji ryzyka rozwoju raka płuca. OncoReview, p. 3-17, 30 Jun. 2021.