[1]
J. Hoeng, S. Maeder, P. Vanscheeuwijck, and M. C. Peitsch, “Ocena potencjału nowych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku w zakresie redukcji ryzyka rozwoju raka płuca”, OncoReview, pp. 3-17, Jun. 2021.