[1]
M. Kupczyk, „Ebastyna w terapii chorób alergicznych ”, Alergoprofil, t. 18, nr 1, s. 3-7, luty 2022.