ZASADY ETYKI REDAKCYJNEJ

Redakcja „Alergoprofilu” wdraża na wszystkich etapach procesu publikacji standardy etycznego postępowania w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, takim jak plagiat i ghostwritting. Podstawą naszych działań są wytyczne Komitetu Etyki Publikacji (COPE), a także wskazania Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME), stanowiące obecnie wzór najlepszych praktyk dla wydawców medycznych.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW

Członkowie zespołu redakcyjnego (dalej: Redaktorzy) podejmują decyzję o przyjęciu i terminie publikacji danego manuskryptu. Swoje decyzje podejmują w oparciu o przesłane recenzje. Działają w sposób zrównoważony, obiektywny i uczciwy, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

Żaden z członków zespołu redakcyjnego nie może ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym.

Obowiązkiem Redaktorów jest dbanie o etyczne postępowanie wszystkich osób uczestniczących w przygotowaniu czasopisma.

Poniższe zasady obowiązują wszystkich członków Rady Redakcyjnej i Redaktorów Gościnnych.

 

WIEDZA FACHOWA

Jeśli otrzymasz propozycję zrecenzowania manuskryptu, przed udzieleniem odpowiedzi oceń, czy dysponujesz odpowiednią wiedzą fachową. Zgódź się na recenzję tylko wtedy, gdy jesteś pewny, że tak.

 

BEZSTRONNOŚĆ

Dobra recenzja musi być bezstronna. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu manuskryptu oceń, czy nie zachodzi konflikt, który mógłby wpłynąć na Twoje postrzeganie tematu, bądź konflikt osobisty, finansowy, intelektualny, zawodowy, polityczny lub religijny. Jeśli nie masz pewności, czy konflikt występuje, zgłoś swoje zastrzeżenia Redaktorowi.

 

TERMINY

Dobrze jest odpowiedzieć na zaproszenie do recenzji w rozsądnym terminie, nawet jeśli nie możesz jej przeprowadzić. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na publikację. Jeśli uważasz, że masz kompetencje do oceny konkretnego manuskryptu i nie występuje konflikt interesów, oceń, czy uda Ci się wykonać recenzję w zaproponowanym przez Redakcję terminie. Jeśli uważasz, że otrzymałeś za mało czasu, poinformuj Redakcję o realnym terminie wykonania recenzji. Zawsze niezwłocznie informuj Redakcję, jeśli zmieni się Twoja sytuacja i nie możesz wykonać recenzji bądź  potrzebujesz więcej czasu. Jeśli nie możesz dokonać recenzji, zasugeruj Redakcji innych recenzentów.