https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/issue/feed Alergoprofil 2021-12-20T13:48:59+01:00 Marcin Kuzma marcin@journalsmededu.pl Open Journal Systems <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1618 Immunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłych – kiedy i kogo kwalifikować do leczenia 2021-12-20T13:48:17+01:00 Weronika Sułkowska aa@mededu.pl Ewa Czarnobilska ewa.czarnobilska@uj.edu.pl <p>Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych to najczęstsza przyczyna wstrząsu anafilaktycznego u dorosłych, a druga po alergii pokarmowej u dzieci. W warunkach polskich najczęstszymi przyczynami alergii są użądlenia przez pszczoły miodne (<em>Apis mellifera</em>), osy (<em>Vespula spp.</em>) oraz szerszenie (<em>Vespa spp.,</em> częściej u osób już wcześniej żądlonych przez osy).</p> <p>Skutkiem użądlenia jest zazwyczaj odczyn miejscowy, jednak ok. 3% dorosłych i 0,5% dzieci reaguje odczynami ogólnoustrojowymi o charakterze anafilaksji. Diagnostyka nadwrażliwości na jady bywa trudna, szczególnie gdy wywiad nie wskazuje jednoznacznie na owada sprawczego. Jej podstawą są testy skórne z jadem osy i pszczoły: punktowe (prick test) i śródskórne o łącznej czułości 94%, i oznaczenie poziomu specyficznych IgE, których czułość wynosi od 83% do 100%. Postawą leczenia jest immunoterapia swoista, do której są kwalifikowani pacjenci z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi i udowodnionym mechanizmem IgE-zależnym alergii. W wyjątkowych sytuacjach do leczenia są kwalifikowane osoby z dużymi odczynami miejscowymi narażone na częste użądlenia z racji wykonywanej pracy oraz z izolowanymi zmianami skórnymi, które znacznie obniżają jakość ich życia. Immunoterapia swoista jest jedyną skuteczną metodą leczenia, trwa 3–5 lat, a jej skuteczność wynosi 91–96% przy alergii na jad osy oraz 77–84% przy alergii na jad pszczoły.</p> 2021-11-30T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1619 Dobrze kontrolowana astma – istota współpracy lekarza z pacjentem 2021-12-20T13:48:59+01:00 Maciej Kupczyk maciej.kupczyk@umed.lodz.pl <p>Podstawowe cele terapii astmy oskrzelowej obejmują osiągnięcie i utrzymanie dobrej kontroli choroby oraz redukcję ryzyka związanego z zaostrzeniami i upośledzeniem wydolności układu oddechowego, przy jednocześnie jak najmniejszym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych wynikających z zastosowanego leczenia. W przypadku braku optymalnej kontroli, mimo zastosowania odpowiedniej terapii, przed rozważeniem zwiększenia dawki leku lub zmiany preparatu w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wykonywania inhalacji, a także ocenić stosowanie się chorego do zaleceń, ewentualne narażenie na czynniki zaostrzające przebieg choroby (dym tytoniowy, alergeny, leki), choroby współistniejące pogarszające przebieg astmy oraz poprawność rozpoznania choroby podstawowej. W codziennej praktyce klinicznej najczęstszą przyczyną braku skuteczności zastosowanego leczenia u pacjentów z astmą oskrzelową jest brak compliance lub nieprawidłowa technika inhalacji leku. Zgodnie ze standardami GINA podawanie leku złożonego (glikokortykosteroid wziewny + formoterol w jednym inhalatorze) jako leczenie podtrzymujące i doraźne jest optymalną formą terapii.</p> 2021-10-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1620 Teleporady w opiece nad chorymi na astmę – zalety i ograniczenia 2021-12-20T13:48:30+01:00 Katarzyna Górska drkpgorska@gmail.com Michał Mierzejewski aa@mededu.pl <p>Telemedycynę coraz częściej wykorzystuje się do poprawy wyników zdrowotnych w astmie. Nadal nie zostało ustalone, czy ta forma opieki jest skuteczna, zwłaszcza podczas zaostrzenia, jednak pandemia COVID-19 doprowadziła do rozpowszechnienia telemedycyny. Ma ona niezaprzeczalne zalety, jak np. możliwość objęcia opieką pacjentów w miejscach oddalonych od ośrodków miejskich, o dużym rozproszeniu ludności, pacjentów z utrudnieniami w poruszaniu się; oszczędność czasu i kosztów transportu oraz możliwość zastosowania w czasie ograniczeń epidemicznych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości i cele telemedycyny u chorych z rozpoznaniem astmy, uwzględniając okres zaostrzenia. Zaproponowano podstawowe schematy badania przedmiotowego i podmiotowego, ze szczególnym podkreśleniem oznak pomagających w selekcji pacjentów wymagających oceny stacjonarnej.</p> 2021-11-25T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1621 Feksofenadyna – przegląd literatury w kontekście skuteczności i bezpieczeństwa 2021-12-20T13:48:44+01:00 Adam J. Sybilski aa@mededu.pl <p>Lekami pierwszego rzutu w alergicznym nieżycie nosa (sezonowym i całorocznym) oraz przewlekłych pokrzywkach są leki blokujące receptory H1 (leki przeciwhistaminowe). Jednym z lepiej poznanych i przebadanych leków przeciwhistaminowych nowej, II generacji, jest feksofenadyna. To doustny, długo działający dwubiegunowo, niesedatywny, odwrotny agonista receptora H1 (przyłącza się do tej samej części receptora co agonista, ale wywołuje odwrotny efekt), wykazujący powinowactwo do receptorów histaminowych sprzężonych z białkiem G. Feksofenadynę cechuje minimalny metabolizm w wątrobie i jest wydalana głównie z kałem po aktywnym transporcie do jelita. Skuteczność kliniczna feksofenadyny: poprawa w złagodzeniu objawów alergicznego nieżytu nosa i pokrzywki była oceniana w wieloośrodkowych badaniach, które wykazały jej działanie przeciwhistaminowe, przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Feksofenadyna znacznie bardziej hamowała wystąpienie bąbla i rumienia wywołanego histaminą w porównaniu z placebo i lekami I generacji. Liczne badania dowiodły, że feksofenadyna jest bezpiecznym lekiem niepowodującym sedacji, powikłań sercowo-naczyniowych, a jej działania niepożądane (głównie biegunka) są łagodne i szybko ustępują.</p> 2021-11-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1622 Zastosowanie mometazonu oraz lewocetyryzyny i desloratadyny w leczeniu chorób alergicznych 2021-12-20T13:48:01+01:00 Bolesław Samoliński aa@mededu.pl Oksana Wojas aa@mededu.pl Edyta Krzych-Fałta edyta.krzych-falta@wum.edu.pl <p>Terapia chorób alergicznych odgrywa krytyczną rolę w dobrej kontroli choroby. Podstawową grupą leków stosowanych w alergicznym nieżycie nosa są glikokortykosteroidy donosowe, w tym mometazon, który skutecznie hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Z kolei leki przeciwhistaminowe II generacji, w tym lewocetyryzyna i desloratadyna, są jednymi z najpopularniejszych i najlepiej przebadanych leków stosowanych w chorobach alergicznych. Wspólną cechą wszystkich wymienionych leków jest wysoki profil bezpieczeństwa, który kwalifikuje te grupy jako niezawodne, ale również skuteczne.</p> 2021-11-30T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1515 The analysis of alder pollen season in selected cities of Poland in 2021 2021-12-20T11:49:46+01:00 Anna Rapiejko anna.rapiejko@obas.pl Małgorzata Malkiewicz malgorzata.malkiewicz@uwr.edu.pl Tomasz Wolski tomasz.wolski@usz.edu.pl Agata Konarska agata.konarska@up.lublin.pl Monika Ziemianin monika.wandas@uj.edu.pl Kazimiera Chłopek kazimiera.chlopek@us.edu.pl Grzegorz Siergiejko grzegorz.siergiejko@umb.edu.pl Kornel Szczygielski kszczygielski@wim.mil.pl Przemysław Bant pbant@wim.mil.pl Agnieszka Lipiec alipiec@wum.edu.pl <p>The study aims to monitor the alder pollen season in selected Polish cities: Bialystok, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in 2021. Pollen concentrations were recorded by volumetric method using a Burkard-type sampler operating in a continuous volumetric mode. Alder pollen season, defined as the period with 98% of the annual total catch, started in 3<sup>rd</sup> decade of February in all monitoring sites. There was a marked variation in duration of the season between the sites. It lasted from 31 in Cracow to 54 days in Bialystok (38 days on average). The highest peak daily alder pollen concentrations were observed in Wroclaw (1879 grains/m<sup>3</sup>) on February 26<sup>th</sup>). The longest exposure to high concentrations of alder pollen, lasting 22–24 days, was detected in Zielona Gora, Piotrkow Trybunalski and Olsztyn. The alder pollen season in 2021, compared to the previous year, was longer, with higher average sum of daily concentrations over the season, higher maximum daily concentrations and longer exposure to high pollen concentrations at most monitoring sites.</p> 2021-11-18T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Medical Education sp. z o.o. https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1443 Charakterystyka sezonów pylenia jesionu, klonu, cisu/jałowca i wierzby w powietrzu Kielc w 2021 roku w odniesieniu do warunków pogodowych 2021-12-20T11:49:47+01:00 Joanna Ślusarczyk joanna.slusarczyk@ujk.edu.pl Anna Kopacz-Bednarska anna.kopacz-bednarska@ujk.edu.pl Joanna Posłowska joanna.poslowska.kielce@gmail.com <p>W pracy przedstawiono przebieg sezonu pylenia jesionu, klonu, cisu i jałowca oraz wierzby w 2021 roku dla miasta Kielce. Są to pierwsze badania aeroobiologiczne powyższych gatunków z terenu miasta Kielc. Badania prowadzono z zastosowaniem metody wolumetrycznej, przy użyciu aparatu typu Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Najwyższe stężenia pyłku jesionu zanotowano w Kielcach 21 kwietnia w ilości 85 P/m<sup>3</sup>, klonu 28 kwietnia w ilości 71 P/m<sup>3</sup>, cisu i jałowca w dniu 1 kwietna w ilości 120 P/m<sup>3</sup> natomiast wierzby w dniu 12 maja w ilości 66 P/m<sup>3</sup> powietrza. Parametry sezonu pyłkowego przeanalizowano statystycznie w odniesieniu do wybranych parametrów meteorologicznych.</p> 2021-10-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Medical Education sp. z o.o.