Alergoprofil https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> Medical Education sp. z o.o. pl-PL Alergoprofil 2544-5111 <p><strong>Copyright: © Medical Education sp. z o.o.</strong> This is an Open Access article distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). License (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</a>), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.</p> <p><em>Address reprint requests to: Medical Education, Marcin Kuźma (<a href="mailto:marcin.kuzma@mededu.pl">marcin.kuzma@mededu.pl</a>)</em></p> Zaburzenia zmysłu węchu https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1236 <p>Węch jest podstawowym zmysłem zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Pozwala kręgowcom i innym organizmom wyposażonym w receptory węchowe rozpoznawać pożywienie, niebezpieczeństwo i dostarcza zmysłowej przyjemności. Zaburzenia lub utrata zmysłu węchu występują w schorzeniach, którym towarzyszy upośledzona drożność nosa, takich jak: przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa, alergiczny nieżyt nosa, infekcja dróg oddechowych, w tym ostre zapalenie zatok przynosowych. W przypadku zapalenia zatok przynosowych zaburzenia węchu są jednym z czterech głównych objawów choroby. Zaburzenia węchu mogą być również wywołane przez uszkodzenie neuronu węchowego, np. w przebiegu infekcji wirusowej. Utrata węchu i/lub smaku zgłaszana przez chorych na COVID-19 ma istotne znaczenie kliniczne; ułatwia jak najwcześniejszą identyfikację zakażonych do izolacji, jeśli dostęp do badań jest ograniczony, oraz ułatwia kwalifikację do ukierunkowanych testów. W leczeniu zaburzeń i utraty węchu wywołanych przez upośledzenie drożności nosa (lub towarzyszących chorobom przebiegającym z upośledzeniem drożności nosa) stosuje się nowoczesne glikokortykosteroidy donosowe.</p> Piotr Rapiejko Agnieszka Lipiec Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2021-03-31 2021-03-31 17 1 3 10 10.24292/01.AP.171290121 Konsekwencje nieleczonej lub źle leczonej astmy u dzieci https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1237 <p>Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą dolnych dróg oddechowych u dzieci. Zwykle rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, ma niestabilny i nieprzewidywalny przebieg. Zarówno przyczyny, jak i prawdopodobne mechanizmy patologiczne przeplatają się wzajemnie. U podłoża astmy leży proces zapalny w drogach oddechowych, w którego wyniku występują skurcz mięśniówki oskrzeli, pogrubienie ściany dróg oddechowych oraz wzmożone wydzielanie śluzu. Do czynników wpływających na złą kontrolę astmy, częste zaostrzenia zaliczamy: błędne rozpoznanie, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, złą technikę podawania leków, niedostosowanie sprzętu do wieku dziecka, złą dawkę leku wziewnego, narażenie na czynniki drażniące i nasilające chorobę oraz brak leczenia współistniejącego nieżytu nosa. Konsekwencjami nieleczonej lub źle leczonej astmy u dzieci są: remodeling, upośledzenie rozwoju płuc, zwiększone ryzyko chorób płuc u dorosłych, częste zaostrzenia i infekcje dróg oddechowych, zahamowanie tempa wzrastania, otyłość, ograniczenie wydolności oddechowej i aktywności fizycznej, zaburzenia snu, obniżona jakość życia, absencja w szkole i gorsze wyniki w nauce oraz problemy psychiczne. Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji astmy u dzieci, należy wcześnie rozpoznać chorobę i prawidłowo ją leczyć, stosować odpowiednie, bezpieczne leki i techniki podawania, kontrolować i weryfikować postępowanie terapeutyczne, unikać czynników drażniących i nasilających objawy, edukować opiekunów i pacjentów, zachęcać do aktywności fizycznej, uprawiania sportów oraz redukcji masy ciała dzieci otyłych.</p> Adam J. Sybilski Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2021-03-31 2021-03-31 17 1 11 16 10.24292/01.AP.171300121 Astma niekontrolowana https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1238 <p>Astma to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego, o globalnym znaczeniu i poważnych konsekwencjach dla zdrowia publicznego. Jest schorzeniem przewlekłym, u którego podłoża leży proces zapalny w drogach oddechowych wywołujący skurcz mięśniówki oskrzeli, pogrubienie ściany dróg oddechowych oraz wzmożone wydzielanie śluzu. Skutki astmy wpływają na życie pacjentów, ograniczając ich aktywność życiową i zawodową oraz zmniejszając komfort życia. Mogą również prowadzić do ciężkich zaostrzeń i nagłych zgonów. Autor prezentuje przypadek 39-letniego mężczyzny z umiarkowaną, źle kontrolowaną astmą. Pacjent miał męczący, duszący kaszel, utrudniony wydech, czasami ucisk w klatce piersiowej. Objawy występowały głównie w nocy i wybudzały chorego ze snu. Głównym jego problemem zdrowotnym było nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich i nadużywanie leków ratunkowych. Szybka i doskonała poprawa po zastosowaniu doraźnym krótko działających β2-mimetyków (SABA, short acting beta agonists) powodowała, że pacjent bagatelizował chorobę, nie widział potrzeby stosowania leków przewlekle i ograniczał terapię astmy do przyjmowania leków ratunkowych. Zaproponowane leczenie preparatem złożonym (budezonid z formoterolem) w jednym inhalatorze spowodowało ustąpienie objawów i kontrolowanie choroby. Zastosowanie nowoczesnego inhalatora suchego proszku Forspiro® dodatkowo sprzyjało przestrzeganiu przez pacjenta zaleceń lekarskich. Możliwość stosowania połączonych dwóch leków – glikokortykosteroidów i β2-mimetyków – z tego samego inhalatora, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta, to wczesna interwencja najlepiej zapobiegająca zaostrzeniom. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że strategia wykorzystywania przeciwzapalnego leku doraźnego jest skuteczniejsza niż strategia związana z lekiem SABA w kontrolowaniu astmy i zmniejszaniu jej zaostrzeń na wszystkich poziomach ciężkości.</p> Adam J. Sybilski Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2021-03-31 2021-03-31 17 1 17 20 10.24292/01.AP.171400121 Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2020 https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1118 <p>The study compares the course of the spore season of <em>Alternaria</em> in Bialystok, Cracow, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, and Wroclaw in 2020. The investigations were conducted using the volumetric method. <em>Alternaria</em> spore season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The <em>Alternaria</em> season started first in Bialystok on May 19 and lasted on June 28 in Wroclaw. The highest airborne concentration of 1052 <em>Alternaria</em> spores/m<sup>3</sup> was noted in Wroclaw on July 30. The highest annual sum of <em>Alternaria</em> spores (SPI) was observed in Warsaw (19 390 spores) and the lowest in Bialystok (5769 spores). Most days, the threshold concentration inducing symptoms in allergic persons occurred in Piotrków Trybunalski, Szczecin, and Warsaw.</p> Katarzyna Dąbrowska-Zapart Kazimiera Chłopek Agnieszka Lipiec Małgorzata Puc Małgorzata Malkiewicz Kornel Szczygielski Monika Ziemianin Zenon Siergiejko Piotr Rapiejko Copyright (c) 2021 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2021-03-31 2021-03-31 17 1 21 24 10.24292/01.AP.171300321.1 Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1241 <p>Brak</p> Marita Nittner-Marszalska Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2021-03-31 2021-03-31 17 1 25 27 10.24292/01.AP.171300321X