Alergoprofil https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> Medical Education sp. z o.o. pl-PL Alergoprofil 2544-5111 <p><strong>Copyright: © Medical Education sp. z o.o.</strong> This is an Open Access article distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). License (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</a>), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.</p> <p><em>Address reprint requests to: Medical Education, Marcin Kuźma (<a href="mailto:marcin.kuzma@mededu.pl">marcin.kuzma@mededu.pl</a>)</em></p> Cztery profile pacjentów, w leczeniu których wybieram rupatadynę https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/2262 <p>Prezentujemy cztery profile pacjentów, u których można uzyskać szczególne korzyści ze stosowania rupatadyny. Uwzględniamy starsze i najnowsze badania kliniczne.</p> Rafał Pawliczak Copyright (c) 2022-09-30 2022-09-30 18 3 3 5 10.24292/01.AP.183300922 Sezon pylenia dębu w wybranych miastach w Polsce w 2022 roku https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/2161 <p>Dąb (<em>Quercus sp.</em>) jest gatunkiem powszechnie występującym w Polsce. Głównym alergenem dębu jest <em>Que a 1</em>, będący przyczyną rozwoju reakcji alergicznych w okresie wiosennym. Celem naszych badań było porównanie sezonu pylenia dębu w 13 miastach Polski w roku 2022. Monitoring pyłkowy prowadzono metodą objętościową. W badaniach wyznaczono roczną sumę ziaren pyłku, długość sezonu pylenia (metodą 98%), najwyższe szczytowe stężenie pyłku, daty maksymalnych koncentracji oraz liczbę dni ze stężeniami pyłku powyżej wartości progowych wywołujących kliniczne objawy alergii. Sezon pylenia dębu najwcześniej rozpoczął się w Szczecinie (11 kwietnia), a najpóźniej w Lublinie i Kielcach (5 maja). Najkrótszy sezon pylenia odnotowano w Krakowie (22 dni), a najdłuższy w Szczecinie (48 dni). Najwyższą roczną sumę dobowych stężeń ziaren pyłku zarejestrowano w Opolu (5083), a najniższą w Białymstoku (112) i Szczecinie (328). Najwyższe maksymalne stężenie pyłku dębu zanotowano w Sosnowcu i w Kielcach (odpowiednio 625 i 543 ziaren/m<sup>3</sup>), najniższe zaś w Białymstoku i Szczecinie (odpowiednio 27 i 47 ziaren/m<sup>3</sup>). W większości analizowanych miast w Polsce, szczytowe pylenie dębu odnotowano pomiędzy 7 a 12 maja. Największe ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych wywołanych alergenami pyłku dębu zaobserwowano w Opolu, Piotrkowie Trybunalskim i Zielonej Górze.</p> Anna Kopacz-Bednarska Joanna Ślusarczyk Krystyna Piotrowska-Weryszko Monika Ziemianin Anna Rapiejko Małgorzata Malkiewicz Kazimiera Chłopek Grzegorz Siergiejko Dariusz Jurkiewicz Tomasz Wolski Agnieszka Lipiec Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2022-09-30 2022-09-30 18 3 6 12 10.24292/01.AP.183301922 Stężenie pyłku wiązu w powietrzu atmosferycznym wybranych miast Polski w 2022 roku https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/2112 <p>The elm (<em>Ulmus</em> sp.) is one of the early spring flowering trees. The aim of the study was to compare the elm pollen season in selected Polish cities in 2022. The aeropalynological measurements were carried out with the volumetric method. The study was focused on determination of the total daily pollen grain concentrations during the season, the beginning and end of the pollen season (determined using the 95% method), the peak pollen concentrations, and the dates with maximum pollen concentrations. The earliest onset of the elm pollen season was noted in Sosnowiec (March 9<sup>th</sup>). In turn, the latest onset was recorded in Lublin (March 23<sup>th</sup>). The pollen season lasted from 18 days (in Cracow) to 37 days (in Sosnowiec). The highest total daily pollen grain concentrations and the highest maximum concentration were recorded in Cracow (1202 and 321 P/m<sup>3</sup>, respectively), whereas the lowest values of these parameters were noted in Bialystok (72 and 9 P/m<sup>3</sup>, respectively). In most of the analyzed cities, the peak pollen concentration was recorded between March 25<sup>th</sup> and 29<sup>th</sup>.</p> Joanna Ślusarczyk Anna Kopacz-Bednarska Małgorzata Puc Monika Ziemianin Aneta Sulborska-Różycka Małgorzata Malkiewicz Joanna Rapiejko Grzegorz Siergiejko Agnieszka Lipiec Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2022-12-05 2022-12-05 18 3 13 18 10.24292/01.AP.183302922 Yew and juniper pollen season in the air of Poland selected cities in 2022 https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/2144 <p>The allergenic content of the atmosphere varies according to climate, geography and vegetation. The work compares the yew and juniper pollen seasons in Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Piotrkow Trybunalski, Szczecin, Sosnowiec, Warsaw, Wroclaw and Lublin in 2022. The investigations were carried out using the volumetric method (Hirst type pollen sampler). Seasonal pollen index (SPI) was estimated as the sum of daily average pollen concentrations in the given season. The yew pollination is observed mainly in February and March, while juniper pollination is observed mainly in March and April. Due to the morphological similarity of the pollen grains of both taxa, the pollen seasons of yew and juniper are considered together. The pollen season of yew/juniper started first in Szczecin, on the February 14<sup>th</sup>. At the latest, a pollen season ended in Bydgoszcz, April 18<sup>th</sup>; while the pollen season lasted 2 days shorter in Bialystok, Szczecin, Sosnowiec, Warsaw and Lublin. Only in Cracow and Wroclaw the season ended exceptionally early, already at the end of March. The differences of pollen seasons duration were considerable, from 36 to 62 days. The highest airborne concentration of 460 pollen grains/m<sup>3</sup> was noted in Wroclaw on the March 13<sup>th</sup>. The maximum values of seasonal pollen count occurred between the March 13<sup>th</sup> and 24<sup>th</sup>. The highest yew and juniper pollen allergen hazard occurred in 2022 in Sosnowiec, Piotrkow Trybunalski, Lublin and Wroclaw. On the other hand, in Bialystok and Szczecin the risk of yew and juniper allergens was exceptionally low.</p> Małgorzata Puc Krystyna Piotrowska-Weryszko Małgorzata Malkiewicz Monika Ziemianin Joanna Rapiejko Grzegorz Siergiejko Dariusz Jurkiewicz Kazimiera Chłopek Agnieszka Lipiec Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2022-09-30 2022-09-30 18 3 19 24 10.24292/01.AP.183303922