Alergoprofil https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> pl-PL <p><strong>Copyright: © Medical Education sp. z o.o.</strong> This is an Open Access article distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). License (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</a>), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.</p> <p><em>Address reprint requests to: Medical Education, Marcin Kuźma (<a href="mailto:marcin.kuzma@mededu.pl">marcin.kuzma@mededu.pl</a>)</em></p> marcin@journalsmededu.pl (Marcin Kuzma) m.maslowski@mededu.pl (Marcin Masłowski) czw, 30 wrz 2021 13:42:56 +0200 OJS 3.1.2.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 GINA 2021 – przełom czy kontynuacja? https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1486 <p>Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy to organizacja, której działalność opiera się na zwiększaniu świadomości personelu medycznego, pacjentów i społeczeństwa na temat astmy, jej przyczyn, przebiegu, leczenia oraz wpływu na funkcjonowanie. Swoje rekomendacje opiera na badaniach naukowych, ich sukcesywna aktualizacja dała podstawy do wydania w 2021 r. nowych wytycznych. Jest to kontynuacja największych zmian od 30 lat, które zaszły w 2019 r. Do najważniejszych z nich należy zmiana podejścia terapeutycznego w pierwszym i drugim stadium zaawansowania choroby. Główne zmiany dotyczą ograniczenia stosowania szybko działających β<sub>2</sub>-mimetyków w monoterapii oraz przyjmowania doraźnie leków złożonych – wziewnych glikokortykosteroidów łącznie z lekami rozszerzającymi oskrzela (długo działającymi β<sub>2</sub>-mimetykami, krótko działającymi β<sub>2</sub>-mimetykami).</p> Adam J. Sybilski Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1486 pią, 20 sie 2021 00:00:00 +0200 Kounis syndrome – an interdisciplinary problem at the interface between allergology and cardiolog https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1387 <p>Anafilaksja oznacza zagrażającą życiu, uogólnioną reakcję nadwrażliwości mogącą mieć charakter alergiczny lub niealergiczny. Zespół Kounisa to ostry zespół wieńcowy spowodowany reakcją alergiczną. Wśród czynników etiologicznych wyzwalających reakcję alergiczną wymienia się pokarmy, czynniki środowiskowe, leki, radiologiczne środki kontrastowe oraz niektóre stany chorobowe. Zespół Kounisa jest stosunkowo rzadko rozpoznawaną przyczyną zawału serca, co najprawdopodobniej wynika z jego niedorozpoznawalności. Przedstawiono przypadek pacjenta z wywiadem choroby niedokrwiennej serca, po zabiegach angioplastyki wieńcowej. Do momentu użądlenia przez owada przebieg dławicy miał charakter stabilny. Przebieg reakcji alergicznej miał charakter burzliwy i spełniał kryteria wstrząsu anafilaktycznego. Następnie u chorego pojawiły się niestabilne dolegliwości dławicowe. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych rozpoznano zawał serca. Koincydencja zawału z przebytym użądleniem przez owada pozwala uznać reakcję alergiczną za czynnik wyzwalający ostry zespół wieńcowy. Opisany przypadek zwraca uwagę na konieczność wielospecjalistycznego podejścia do pacjenta i regularny nadzór w czasie stosowania immunoterapii swoistej w przebiegu alergii na jad owadów błonkoskrzydłych, a także uwzględnianie zespołu Kounisa w diagnostyce różnicowej ostrych zespołów wieńcowych.&nbsp;</p> Magdalena Feusette ,Katarzyna Kapeluszna ,Łukasz Moos ,Piotr Feusette ,Jerzy Sacha ,Marek Gierlotka ,Zenon Brzoza Copyright (c) 2021 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1387 wto, 03 sie 2021 00:00:00 +0200 Trening węchowy (rehabilitacja zmysłu węchu) u chorych po przebytym COVID-19 https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1487 <p>Utrata węchu to częsty objaw towarzyszący zachorowaniu na COVID-19. Powrót prawidłowej funkcji węchu jest zwykle obserwowany w ciągu kilku tygodni od wyzdrowienia. Jednak u ok. 10% chorych dochodzi do trwałego lub przewlekłego zaburzenia zmysłu węchu, takiego jak osłabienie węchu (hiposmia) lub utrata węchu (anosmia). W pierwszym okresie terapii zaburzeń węchu, podobnie jak w przypadku zapalenia zatok przynosowych, są stosowane donosowe glikokortykosteroidy. Jeśli utrata węchu trwa dłużej niż 2 tygodnie, poza leczeniem farmakologicznym jest zalecany trening węchowy. Duża plastyczność neuronalna zmysłu węchu stwarza możliwości terapii za pomocą stymulacji zmysłu węchu poprzez codzienną ekspozycję na określone zapachy.</p> Piotr Rapiejko Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1487 pon, 26 lip 2021 00:00:00 +0200 Połączenia glikokortykosteroidu z długo działającym β2-mimetykiem w inhalatorze ciśnieniowym dozującym – jakie, komu, kiedy? https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1365 <p>W pracy o charakterze przeglądowym przedstawiono dane dotyczące inhalatorów ciśnieniowych dozujących. Omówiono zasady działania i formulacje leków w tego typu inhalatorach. Pokazano różnice w charakterystyce chmur aerozolowych i wielkości depozycji płucnej wybranych leków inhalowanych z inhalatorów ciśnieniowych dozujących. Szczególny nacisk położono na inhalatory ciśnieniowe dozujące zawierające połączenia glikokortykosteroidu wziewnego z długo działającym β<sub>2</sub>-mimetykiem. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiednich komór inhalacyjnych podczas inhalacji leków z inhalatora ciśnieniowego dozującego. Porównano efektywność i koszty terapii z inhalatorów ciśnieniowych dozujących vs inne urządzenia inhalacyjne (inhalatory suchego proszku, nebulizatory). Wyszczególniono sytuacje kliniczne, w których inhalator ciśnieniowy dozujący może być pierwszym wyborem spośród innych inhalatorów u chorych na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.</p> Andrzej Emeryk,Kamil Janeczek ,Tomasz R. Sosnowski ,Justyna Emeryk-Maksymiuk Copyright (c) 2021 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1365 śro, 29 wrz 2021 13:12:32 +0200 Alergia czy przeziębienie – temat wciąż aktualny https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1488 <p>Wyciek wydzieliny z nosa (katar), upośledzenie drożności przewodów nosowych i kichanie to objawy charakteryzujące stan zapalny błony śluzowej nosa. Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch jednostek chorobowych, dla których powyższe symptomy są wspólne: alergicznego nieżytu nosa i choroby przeziębieniowej.</p> <p>Szczególną uwagę zwrócono na cechy pozwalające na diagnostykę różnicową. Omówiono aktualne zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w obu powyższych jednostkach chorobowych.</p> Agnieszka Lipiec ,Piotr Rapiejko Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1488 pon, 31 maj 2021 00:00:00 +0200 Hipertoniczne roztwory soli w nebulizacji https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1489 <p>Celem pracy było przedstawienie aktualnego miejsca stężonych roztworów soli morskiej (hipertonicznych roztworów soli) stosowanych w nebulizacji w terapii chorób dróg oddechowych u ludzi. Skupiono się na schorzeniach dolnych dróg oddechowych. Przedstawiono dowody skuteczności hipertonicznych roztworów soli stosowanych w nebulizacji w schorzeniach dolnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Szczególną uwagę zwrócono na zapalenie oskrzelików, mukowiscydozę, rozstrzenia oskrzeli i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.</p> Andrzej Emeryk ,Justyna Emeryk-Maksymiuk ,Kamil Janeczek ,Arkadiusz Jędrzejewski Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1489 pon, 30 sie 2021 00:00:00 +0200 Czy preparaty propionianu flutykazonu z salmeterolem z pMDI są takie same? Doniesienie wstępne https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1490 <p>W pracy przedstawiono wyniki badania oceniającego podstawowe parametry charakteryzujące chmurę aerozolową (wartość średnicy aerodynamicznej odpowiadająca medianie rozkładu masowego wielkości cząstek, frakcja cząstek drobnych, geometryczne odchylenie standardowe) generowaną przez inhalatory ciśnieniowe dozujące zawierające kombinację glikokortykosteroidu z β<sub>2</sub>-mimetykiem długo działającym. Porównano trzy dostępne na polskim rynku produkty propionianu flutykazonu z salmeterolem (jeden referencyjny oraz dwa generyczne). Na podstawie wyznaczonych parametrów określono depozycję wdychanego aerozolu na poszczególnych piętrach układu oddechowego. Stwierdzono niewielkie różnice między badanymi produktami.</p> Tomasz R. Sosnowski ,Andrzej Emeryk ,Kamil Janeczek ,Justyna Emeryk-Maksymiuk Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1490 pon, 30 sie 2021 00:00:00 +0200 Dlaczego wybieram inhalator Spiromax®? https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1491 <p>Przedstawiono najważniejsze cechy inhalatora suchego proszku typu Spiromax®. Spiromax® jest najnowocześniejszym urządzeniem, zaliczanym do inhalatorów suchego proszku trzeciej generacji. Cechują go niski minimalny przepływ wdechowy, emitowanie stałej dawki leku niezależnie od wielkości przepływów wdechowych generowanych przez chorego. Produkuje chmurę aerozolową o wysokiej jakości z niską wartością MMAD i wysoką FPF. Preparat DuoResp Spiromax® można zastosować w nowoczesnej terapii astmy metodą MART.</p> Andrzej Emeryk Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1491 śro, 30 cze 2021 00:00:00 +0200