Alergoprofil https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> pl-PL <p><strong>Copyright: © Medical Education sp. z o.o.</strong> This is an Open Access article distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). License (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</a>), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.</p> <p><em>Address reprint requests to: Medical Education, Marcin Kuźma (<a href="mailto:marcin.kuzma@mededu.pl">marcin.kuzma@mededu.pl</a>)</em></p> marcin@journalsmededu.pl (Marcin Kuzma) m.maslowski@mededu.pl (Marcin Masłowski) czw, 10 lut 2022 00:00:00 +0100 OJS 3.1.2.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Ebastyna w terapii chorób alergicznych https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1784 <p>Choroby alergiczne należą do najczęstszych chorób przewlekłych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Kluczowym mediatorem uwalnianym w ostrej fazie reakcji alergicznej jest histamina, która indukuje typowe objawy alergicznego nieżytu nosa (świąd nosa, kichanie), zapalenia spojówek (świąd, pieczenie, uczucie piasku pod powiekami) oraz pokrzywki (bąbel, rumień, świąd skóry). Do podstawowych leków objawowych stosowanych w terapii chorób alergicznych należą leki przeciwhistaminowe – blokery receptora H<sub>1</sub>. Ebastyna należy do nowoczesnych, wysoce selektywnych leków przeciwhistaminowych II generacji. Jest zarejestrowana w dawkach 10 mg i 20 mg w terapii objawów alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojówek u dzieci od 12. r.ż. i dorosłych oraz w dawce 10 mg w terapii pokrzywki u dorosłych. W szeregu badań klinicznych wykazano wysoką skuteczność ebastyny w redukcji nasilenia objawów sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa, w tym wyraźny wpływ leku na blokadę nosa. Podobnie ebastyna charakteryzowała się dobrą skutecznością i optymalnym profilem bezpieczeństwa w terapii pokrzywki. Stwierdzono, że lek ten ma korzystny stosunek ryzyka do korzyści w odniesieniu do sedacji i nie ma istotnego klinicznie niekorzystnego wpływu na funkcje poznawcze lub psychomotoryczne. Ebastyna stanowi cenne uzupełnienie metod farmakoterapii chorób alergicznych w naszej codziennej praktyce klinicznej.</p> Maciej Kupczyk Copyright (c) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1784 pon, 21 lut 2022 00:00:00 +0100 Pseudokrup – ostre zapalenie krtani https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1731 <p>Ostre zapalenie krtani to grupa chorób krtani, tchawicy i oskrzeli. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla dzieci – z uwagi na ich specyficzne uwarunkowania anatomiczne i fizjologiczne, które powodują, że stridor może występować tylko wtedy, kiedy dziecko płacze lub się porusza. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi ostrego zapalenia krtani i tchawicy są wirusy. Do typowych objawów należą: stridor, kaszel (szczekający, foczy), chrypa, uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych. Rozpoznanie symptomów pseudokrupu opiera się na badaniu przedmiotowym i podmiotowym. Celem postępowania jest ocena nasilenia objawów na podstawie skali Westleya (od tego bowiem zależy dalsze postępowanie i leczenie), wyodrębnienie dzieci z ciężką postacią choroby oraz szybką progresją zmian oraz rozpoczęcie farmakoterapii. W leczeniu farmakologicznym stosuje się glikokortykosteroidy (w nebulizacji lub doustnie) oraz adrenalinę (w nebulizacji). Obecnie w terapii nebulizacyjnej są preferowane inhalatory siateczkowe, które są wydajniejsze i wygodniejsze w użyciu.</p> Adam J. Sybilski Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1731 czw, 10 lut 2022 00:00:00 +0100 Jak ograniczyć ślad węglowy inhalatorów ciśnieniowych dozujących ? https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1598 <p>Inhalatory ciśnieniowe dozujące (pMDI) postawiają największy ślad węglowy spośród wszystkich indywidualnych urządzeń inhalacyjnych. W największym stopniu zależy on zastosowanych propelentów. Inhalator pMDI z propelentem typu HFA 227a pozostawia 2-3 krotnie większy ślad węglowy niż pMDI z HFA 134a. Ograniczenie śladu węglowego pMDI może się dokonać poprzez redukcję preskrypcji leków w pMDI na rzecz inhalatorów suchego proszku (DPI), wprowadzenie powszechnego recyklingu inhalatorów, zmianę formulacji niektórych leków, czy wprowadzenie nowych propelentów w pMDI o niskim potencjale cieplarnianym. Najbardziej zaawansowane prace dotyczą HFA 152a. Przewiduje się, że inhalatory pMDI z HFA 152a będą miały ślad węglowy zbliżony do przeciętnego DPI.</p> Andrzej Emeryk ,Justyna Emeryk-Maksymiuk ,Tomasz R. Sosnowski Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1598 czw, 31 mar 2022 09:32:19 +0200 Sezon pylenia dębu i grabu w Kielcach w 2021 roku https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1754 <p>W pracy przedstawiono charakterystykę sezonów pylenia dębu i grabu w Kielcach w roku 2021. Pomiar aeropalinologiczny przeprowadzony zostały metodą wolumetryczną. Główny sezon pyłkowy dębu trwał 35 dni. Maksymalne stężenie pyłku dębu zaobserwowano 20 maja w ilości 227 ziaren w 1m<sup>3</sup> powietrza, a sezonowy indeks pyłkowy wyniósł 1533. Okres pylenia grabu był dłuższy i obejmował 56 dni. Szczytowe pylenie grabu zaobserwowano 28 kwietnia w ilości 22 ziaren pyłku w 1m<sup>3</sup> powietrza, przy rocznej sumie stężeń równej 207. W badaniach określony został także wpływ wybranych czynników meteorologicznych na zawartość ziaren pyłku badanych taksonów roślin. Analizowane parametry meteorologiczne najsilniej oddziaływały na dynamikę pylenia grabu.</p> Anna Kopacz-Bednarska ,Joanna Posłowska ,Joanna Ślusarczyk Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1754 pią, 04 mar 2022 00:00:00 +0100 The analysis of birch pollen season in selected cities of Poland in 2021 https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1751 <p>The study aims to monitor the birch pollen season in selected Polish cities: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in 2021. Pollen concentrations were recorded using a Burkard type sampler operating in a continuous volumetric mode. The birch pollen season of 2021 started during the first and second decade of April. In south-western Poland it began about 10 days earlier (April 7<sup>th</sup> or 10<sup>th</sup>) than in north-eastern regions (April 18<sup>th</sup> or 19<sup>th</sup>). The average length of the season was 31 days. The highest daily concentrations and annual pollen grains sum (seasonal pollen integral) were the most variable season characteristics. The maximum concentrations of birch pollen were recorded between April 21<sup>st</sup> (in Wroclaw) and May 1<sup>st</sup> (in Sosnowiec and Warsaw). It ranged from 222 p/m<sup>3</sup> in Cracow up to 1997 p/m<sup>3</sup> in Wroclaw. SPI was the lowest in Cracow (1573) and Sosnowiec (1763) and the highest in Bydgoszcz (5474) and Wroclaw (5072). The longest exposure to high concentrations of birch pollen, lasting 16–18 days, was detected in Szczecin, Olsztyn and Bydgoszcz. The abundance of birch pollen in Poland in 2021 was not as high as in 2019 and 2020, which, combined with the protective effect of mouth and nose masks due to COVID-19 pandemic, may have resulted in less severe allergy symptoms in sensitized individuals than in previous years.</p> Joanna Rapiejko,Małgorzata Puc,Małgorzata Malkiewicz,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Monika Ziemianin,Grzegorz Siergiejko,Katarzyna Dąbrowska-Zapart,Dariusz Jurkiewicz,Agnieszka Lipiec Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1751 pią, 04 mar 2022 00:00:00 +0100