Brociek, E., & Ozierański, K. (2023). Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące właściwości i klinicznego zastosowania rosuwastatyny . Medycyna Faktów , 16(3(60), 306-310. https://doi.org/10.24292/01.MF.0323.04