PARNOWSKI , T. Mianseryna – miejsce i rola w leczeniu depresji . Medycyna Faktów , v. 15, n. 4(57), p. 451-455, 30 lis. 2022.