Radwan , K. i Radwan , P. (2022) „Przewód pokarmowy a COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych – obserwacje po 2 latach pandemii”, Medycyna Faktów , 15(1(54), s. 28-36. doi: 10.24292/01.MF.0122.3.