[1]
T. Parnowski, „Mianseryna – miejsce i rola w leczeniu depresji ”, J EBM, t. 15, nr 4(57), s. 451-455, lis. 2022.