Parnowski , T. „Mianseryna – Miejsce I Rola W Leczeniu Depresji ”. Medycyna Faktów , T. 15, nr 4(57), listopad 2022, s. 451-5, doi:10.24292/01.MF.0422.13.