[1]
Dąbrowska , D., Wełnicki , M. i Mamcarz , A. 2016. Profil pacjenta przyjmującego trzy leki, u którego warto zmienić schemat leczenia na stosowanie jednego leku trójskładnikowego. Kardiologia w Praktyce. 10, 2 (lis. 2016), 22-26.