(1)
Sękowska , A.; Malec-Milewska , M. Mechanizm działania Etorykoksybu I Diklofenaku W bólu Zapalnym . KardiolwPrakt 2020, 14, 34-37.