(1)
Lewandowski , J. Czy częstość Rytmu Serca wpływa Na Rokowanie pacjentów Z nadciśnieniem tętniczym I Innymi Chorobami układu Sercowo-Naczyniowego? . KardiolwPrakt 2021, 15, 26-31.