(1)
Dziliński , P.; Lewandowski , J. Skuteczna Terapia Hipotensyjna – połączenie Inhibitora Konwertazy I Antagonisty Wapnia W Preparacie złożonym. KardiolwPrakt 2014, 8, 20-25.