(1)
Milanowski , Łukasz; Postuła , M.; Kosior , D. A. Doustne Inhibitory Trombiny W Sytuacjach szczególnych. KardiolwPrakt 2014, 8, 26-33.