(1)
Główczyńska , R.; Grabowski , M. Praktyczne Aspekty I Dodatkowe możliwości Leczenia pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi – Programy Lekowe Z Zastosowaniem inhibitorów PCSK9 . KardiolwPrakt 2021, 15, 21-30.