Dąbrowska , D., Wełnicki , M., & Mamcarz , A. (2016). Profil pacjenta przyjmującego trzy leki, u którego warto zmienić schemat leczenia na stosowanie jednego leku trójskładnikowego. Kardiologia W Praktyce, 10(2), 22-26. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1283