Lewandowski , J. (2021). Skuteczne skojarzenie leków na różne oblicza nadciśnienia. Kardiologia W Praktyce, 15(1-2), 13-18. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1493