Lewandowski , J. (2021). Czy częstość rytmu serca wpływa na rokowanie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego? . Kardiologia W Praktyce, 15(1-2), 26-31. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1495