Dyrla , W., & Kuch , M. (2021). Leczenie nadciśnienia z zastosowaniem pojedynczych leków hipotensyjnych . Kardiologia W Praktyce, 15(1-2), 46-49. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1496