Dziliński , P., & Lewandowski , J. (2014). Skuteczna terapia hipotensyjna – połączenie inhibitora konwertazy i antagonisty wapnia w preparacie złożonym. Kardiologia W Praktyce, 8(3), 20-25. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1527