Milanowski , Łukasz, Postuła , M., & Kosior , D. A. (2014). Doustne inhibitory trombiny w sytuacjach szczególnych. Kardiologia W Praktyce, 8(3), 26-33. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1528