Wełnicki , M., & Mamcarz , A. (2021). Wydawałoby się zdrowi ludzie… Jak postępować według nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zasad prewencji sercowo-naczyniowej?. Kardiologia W Praktyce, 15(3-4), 16-20. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1787