Główczyńska , R., & Grabowski , M. (2021). Praktyczne aspekty i dodatkowe możliwości leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi – programy lekowe z zastosowaniem inhibitorów PCSK9 . Kardiologia W Praktyce, 15(3-4), 21-30. Pobrano z https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1788