DĄBROWSKA , D.; WEŁNICKI , M.; MAMCARZ , A. Profil pacjenta przyjmującego trzy leki, u którego warto zmienić schemat leczenia na stosowanie jednego leku trójskładnikowego. Kardiologia w Praktyce, v. 10, n. 2, p. 22-26, 28 lis. 2016.