Sękowska , Agnieszka, i Małgorzata Malec-Milewska. 2020. „Mechanizm działania Etorykoksybu I Diklofenaku W bólu Zapalnym ”. Kardiologia W Praktyce 14 (3-4), 34-37. https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1166.