Dąbrowska , Dominika, Marcin Wełnicki, i Artur Mamcarz. 2016. „Profil Pacjenta przyjmującego Trzy Leki, U którego Warto Zmienić Schemat Leczenia Na Stosowanie Jednego Leku trójskładnikowego”. Kardiologia W Praktyce 10 (2), 22-26. https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1283.