Wełnicki , Marcin, i Artur Mamcarz. 2021. „Wydawałoby Się Zdrowi ludzie… Jak postępować według Nowych Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących Zasad Prewencji Sercowo-Naczyniowej?”. Kardiologia W Praktyce 15 (3-4), 16-20. https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1787.