Dąbrowska , D., Wełnicki , M. i Mamcarz , A. (2016) „Profil pacjenta przyjmującego trzy leki, u którego warto zmienić schemat leczenia na stosowanie jednego leku trójskładnikowego”, Kardiologia w Praktyce, 10(2), s. 22-26. Dostępne na: https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1283 (Udostępniono: 16sierpień2022).