[1]
J. Lewandowski, „Czy częstość rytmu serca wpływa na rokowanie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego? ”, KardiolwPrakt, t. 15, nr 1-2, s. 26-31, wrz. 2021.