[1]
W. Dyrla i M. Kuch, „Leczenie nadciśnienia z zastosowaniem pojedynczych leków hipotensyjnych ”, KardiolwPrakt, t. 15, nr 1-2, s. 46-49, wrz. 2021.