[1]
P. Dziliński i J. Lewandowski, „Skuteczna terapia hipotensyjna – połączenie inhibitora konwertazy i antagonisty wapnia w preparacie złożonym”, KardiolwPrakt, t. 8, nr 3, s. 20-25, wrz. 2014.