[1]
Łukasz Milanowski, M. Postuła, i D. A. Kosior, „Doustne inhibitory trombiny w sytuacjach szczególnych”, KardiolwPrakt, t. 8, nr 3, s. 26-33, wrz. 2014.