Dąbrowska , D., M. Wełnicki, i A. Mamcarz. „Profil Pacjenta przyjmującego Trzy Leki, U którego Warto Zmienić Schemat Leczenia Na Stosowanie Jednego Leku trójskładnikowego”. Kardiologia W Praktyce, T. 10, nr 2, listopad 2016, s. 22-26, https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1283.