Lewandowski , J. „Czy częstość Rytmu Serca wpływa Na Rokowanie pacjentów Z nadciśnieniem tętniczym I Innymi Chorobami układu Sercowo-Naczyniowego? ”. Kardiologia W Praktyce, T. 15, nr 1-2, wrzesień 2021, s. 26-31, https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1495.