Dyrla , W., i M. Kuch. „Leczenie nadciśnienia Z Zastosowaniem Pojedynczych leków Hipotensyjnych ”. Kardiologia W Praktyce, T. 15, nr 1-2, wrzesień 2021, s. 46-49, https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1496.