Dziliński , P., i J. Lewandowski. „Skuteczna Terapia Hipotensyjna – połączenie Inhibitora Konwertazy I Antagonisty Wapnia W Preparacie złożonym”. Kardiologia W Praktyce, T. 8, nr 3, wrzesień 2014, s. 20-25, https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1527.