Milanowski , Łukasz, M. Postuła, i D. A. Kosior. „Doustne Inhibitory Trombiny W Sytuacjach szczególnych”. Kardiologia W Praktyce, T. 8, nr 3, wrzesień 2014, s. 26-33, https://www.journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1528.