Wolniewińska, M., Czarnota-Nowakowska, B., Wolniewińska, J., Wierzbowska, J., & Kocięcki, J. (2021). SMILE – characteristics of the procedure and the patients’ quality of life. OphthaTherapy, 8(2), 133-141. https://doi.org/10.24292/01.OT.150721.X