Wolniewińska, M., Czarnota-Nowakowska, B., Wolniewińska, J., Wierzbowska, J. and Kocięcki, J. (2021) “SMILE – characteristics of the procedure and the patients’ quality of life”, OphthaTherapy, 8(2), pp. 133-141. doi: 10.24292/01.OT.150721.X.