Wolniewińska, M., B. Czarnota-Nowakowska, J. Wolniewińska, J. Wierzbowska, and J. Kocięcki. “SMILE – Characteristics of the Procedure and the patients’ Quality of Life”. OphthaTherapy, Vol. 8, no. 2, June 2021, pp. 133-41, doi:10.24292/01.OT.150721.X.