Sztuka terapii. Terapia sztuką Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Weronika Dziechciarska
Hubert Oręziak
Radosława Kompowska-Marek
Anna Zielińska

Abstrakt

W pracy opisano pierwszy etap badań skierowanych do grupy studentów specjalności arteterapia w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Badania prowadzono w ramach projektu, którego celem było wskazanie terapeutycznych właściwości terapii przez sztukę. W badaniach założono, że proces nauczania arteterapii na studiach pierwszego stopnia, skoncentrowany na stymulowaniu oraz modyfikowaniu funkcji poznawczych i emocjonalnych, pozwoli na głębsze doświadczanie i poznanie siebie oraz innych (samopoznanie, samorozwój). Założono również nabycie przez studentów podstawowych kompetencji arteterapeutycznych umożliwiających podjęcie pracy w placówkach medycznych. Oceny jakości życia dokonano za pomocą wypełnionego przez badanych Psychologicznego Wskaźnika Dobrego Samopoczucia (PGWB, Psychological General Well Being Index). Uzyskano dane dotyczące następujących zmiennych: lęku (ANX), nastrojów depresji (DEP), samokontroli (SC), dobrego samopoczucia (PWB), zdrowia ogólnego (GH) i witalności (VT). Badania zrealizowano w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (BSTP 12/16-1).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Białkowska J, Mroczkowska D, Zomkowska E, Rakowska A. Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta. Hygeia Public Health 2014; 49(2): 365-369.
2. Chmielnicka-Plaskota A, Łoza B (ed). Arteterapia w praktyce klinicznej. Wyd. 1. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa 2014.
3. Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A. Arteterapia. Teoria. T. 1. Wyd. 2. Difin, Warszawa 2014: 41.
4. Kowal A. Definicja arteterapii. W: Chmielnicka-Plaskota A, Łoza B (ed). Arteterapia w praktyce klinicznej. Wyd. 1. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa 2014.
5. Chmielnicka-Plaskota A, Łoza B, Szulc W. Definicje arteterapii. W: Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A. Arteterapia. Teoria. T. 1. Wyd. 2. Difin, Warszawa 2014: 18.
6. Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A. Arteterapia. Projekty. Teoria. T. 3, Wyd. 2. Difin, Warszawa 2016.
7. Popek S. Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja. UMCS, Lublin 1999.
8. Florczykiewicz J. Kreatywność a procesy adaptacji społecznej. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
9. Chmielnicka-Plaskota A, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota. W: Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A. Arteterapia. Projekty. Teoria. T. 3. Wyd. 2. Difin, Warszawa 2016.
10. Dupuy HJ. The Psychological General Well-being (PGWB) Index. W: Wenger NK, Mattsson ME, Furberg CD, Elinson J. (ed). Assessment of quality of life in clinical trials of cardiovascular therapies. Le Jacq Publishing Inc., 1984.