WYDAWCA

Medical Education
ul. Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa
tel.: (48 22) 862 36 63
KRS 000044283, NIP 113-24-79-684

Główna osoba do kontaktu

Marcin Kuzma

Wsparcie techniczne

Marcin Masłowski