Punkt widzenia ekspertów nt. rozpoznawania i leczenia depresji oraz zaburzeń lękowych przez lekarzy POZ Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bartosz J. Sapilak
Radosław Tymiński

Abstrakt

Depresja i zaburzenia lękowe dotykają co piątego pacjenta zgłaszającego się do lekarza POZ. Wczesne rozpoznanie, włączenie prawidłowego leczenia i właściwy nadzór nad jego prowadzeniem są w tych przypadkach kluczowe i leżą w kompetencji lekarza POZ. Wsparcie psychiatry wymagane jest w sytuacji istnienia głębokich zaburzeń nastroju lub ujawnienia myśli samobójczych. Niezbędny warunek prawidłowego rozpoznania depresji i zaburzeń lękowych to traktowanie ich jako zespołu chorobowego. Uznanie prezentowanych objawów za przejaw innej choroby lub wyraz trudności o charakterze psychospołecznym oddala wdrożenie skutecznej terapii. W niniejszej pracy przedstawiamy główne reguły postępowania i omawiamy zasady terapii oraz podstawy refundacji leków.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Wojnar M, Araszkiewicz A. Badanie rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych. Lęk i Depresja 2001; 1(6): 23-37.
2. Sapilak BJ. Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo [praca doktorska]. Wrocław 2006; 280, LX k.
3. Alvarez-Ude F, Fernández-Reyes MJ, Vázquez A et al. Physical symptoms and emotional disorders in patient on a periodic hemodialysis program. Nefrologia 2001; 21(2): 191-199.
4. Simon GE, VonKorff M, Piccinelli M et al. An international study of the relation between somatic symptoms and depression. N Engl J Med 1999; 341(18): 1329-1335.
5. Preskorn SH. Depresja – postępowanie w lecznictwie otwartym. Podręcznik dla lekarzy praktyków. Triangulum MBP, Wrocław 2004.
6. Sapa J. Wybrane choroby i zaburzenia polekowe – możliwości profilaktyki i leczenia. Część I. Farmacja Polska 2009; 10: 733.