Evaluating the availability of cataract treatment in Poland in light of institutional changes Original research study

Main Article Content

Michał Chrobot
Arnold Maciejewski
Kamila Kocańda
Agnieszka Strzelecka

Abstract

The aim of the article is to assess the access to health services in light of European Union regulatory changes, with particular emphasis on cataract procedures implemented in Poland during the years 2015–2017.


Statistical data from the National Health Fund for the years 2015–2017 was analyzed by means of statistical description, graphical and table presentation. For parametric queues, a Student's t-test (α = 0.05) was used. For the number of submitted and paid applications under the directive, the linear trend model and the significance of the directional coefficient (α = 0.05) were used.


The waiting queue for cataract surgery from the second quarter of 2015 to the fourth quarter of 2016 had an upward trend.


In 2017, a drop in the number of waiting patients was observed, with a simultaneous increase in the number of applications submitted under the directive. At the same time, contract growth was observed, which translated into a decrease in the number of patients waiting for surgery in Poland. Nevertheless, no decreasing trend in the number of patients treated under the cross-border directive was observed.

Article Details

How to Cite
1.
Chrobot M, Maciejewski A, Kocańda K, Strzelecka A. Evaluating the availability of cataract treatment in Poland in light of institutional changes. Ophthatherapy [Internet]. 2020Dec.23 [cited 2021Mar.8];7(4):347-55. Available from: https://www.journalsmededu.pl/index.php/ophthatherapy/article/view/1120
Section
Surgery and laser therapy

References

1. Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare. Journal of Laws UE L88, 4.04.2011.
2. Ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r. poz. 1491).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz.U. 2014 r. poz. 1538).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. 2014 r. poz. 1551).
5. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. 2014 r. poz. 1545).
7. Wilczyńska J, Bogusławski S, Plisko R. Leczenie zaćmy jedną z największych niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa. PEX PharmaSequence Sp. z o.o. Warszawa, Kraków 2012. http://www.pexps.pl/files/upload/files/Leczenie-zacmy.pdf.
8. Barros P, Barry M, Brouwer W et al. Access to health services in the European Union. European Commission. 2016. https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/015_access_healthservices_en.pdf.
9. Karkowska D. Karta praw pacjenta z zaćmą. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 2019. http://ippez.pl/wp-content/uploads/2019/09/Karta-praw-pacjenta-z-zacma.pdf.
10. Grzybowski A, Maciejewski A, Zajdel J. Koszty i zagrożenia związane z operacjami zaćmy finansowanymi w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej. OphthaTherapy. 2016; 3(3): 218-23.
11. Grzybowski A, Maciejewski A. Wzrost liczby operacji usunięcia zaćmy wykonywanych w ramach dyrektywy transgranicznej z 2016 r. OphthaTherapy. 2017; 4(1): 10-4.
12. Kowalska-Bobko I, Mokrzycka A, Sagan A et al. Implementation of the cross-border healthcare directive in Poland: How not to encourage patients to seek care abroad? Health Policy. 2016; 120: 1233-9.
13. Azzopardi-Muscat N, Baeten R, Clemens T et al. The role of the 2011 patients’ rights in cross-border health care directive in shaping seven national health systems: Looking beyond patient mobility. Health Policy. 2018; 122: 279-83.
14. Grzybowski A, Maciejewski A. Koszty społeczne odroczonego terminu zabiegu usunięcia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. OphthaTherapy. 2016; 3(1): 53-8.